Om man ska campa på Idrefjället är det viktigt att man väljer rätt tält. För det första måste tältet vara lätt att bära, men det ska samtidigt vara slittåligt. Även om det snöar eller stormar måste tältet vara lätt att sätta upp. Duken måste vara tät och både tåla UV-ljus och nötning från olika element. Det kan blåsa en del på fjället och det är därför viktigt att tältet har en bra konstruktion. Det är också viktigt att tältet är tillräckligt stort både för utrustningen och för de som ska sova där.

Viktigt med rätt ventilation

Om det ska vara komfortabelt i tältet är ventilationen viktig. Kondens är ofta vanligt när man tältar på fjället eftersom att det ofta är kallt. Detta kan till viss del avhjälpas genom att man ordnar en bra luftgenomströmning i tältet. Det är därför mycket viktigt att se till att det finns flera ventilationsöppningar samt att de är bra placerade så att luften verkligen kan cirkulera som den ska.

Vintertält

När man tältar i fjällen behövs ett robust tält. Det måste både ha bra ventilation och dessutom ska det klara hårt väder. Gott om utrymme ska finnas så att man kan ta av sig kläder utan att få in snö i själva sovdelen av tältet. Dessutom ska tältet vara stabilt. Ofta är det som så att tältet tål mer påfrestningar ju mer pengar man lägger på det. Det är också viktigt att man använder sig av tältpinnar som fäster i snö.

Rätt tältplats

När man ska tälta är det viktigt att man ser till att man väljer rätt tältplats. Det är bra om man finner vatten och kan tälta nära det. Lä är också bra för att undvika hård vind. Om man är mitt på fjället kan detta dock vara svårt att finna. Då kan man istället bygga en vindmur.